9 Tips voor het maken van een goede Factuur

De Betalingstermijn

1. De Betalingstermijn die u uw klanten stelt kunt u grotendeels zelf bepalen, er zijn echter wel bepaalde, wettelijke, regels waarraan u zich moet houden. Wanneer u betalingstermijn afwijkt van de gebruikelijke 30 dagen, vermeldt dit dan expliciet op de factuur.

2. De betalingstermijn dien “redelijk” te zien. Wat redelijk precies is valt over te twisten maar algemeen wordt aangenomen dat een betalingstermijn van ten minste 14 dagen redelijk is.

3. Goed gebruik. Over het algemeen hanteren bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen. Hoewel u natuurlijk vrij bent om dat wat korter of langer te maken verdient het aanbeveling om u hier engszins aan te confirmeren. Wanneer u een kortere termijn hanteert en uw klanten al na 2 weken herinneringen begint te sturen kan dit door uw klanten als hinderlijk ervaren worden wanneer zij normaliter een betalingstermijn van 30 dagen hanteren.

4. Algemene Voorwaarden. Wanneer u geen betalingstermijn hebt opgenomen in de algemene voorwaarden of in uw contract met de klant dan geldt automatisch de wetelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

5. Overschrijding van de betalingstermijn. Wanneer de betalingstermijn verstreken is kunt u wettelijke rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt momenteel 4% voor niet handels transacties en 8.25% voor handelstransacties.

Kvk & BTW Nummer6. De belastingsdienst eist dat er op elke factuur van uw bedrijf uw btw-identificatienummer vermeld staat. Hiernaast is ook een factuurnummer verplicht waarbij uw facturen doorlopend genummerd moeten zijn. Het is niet verplicht uw Kvk nummer te vermelden maar dit komt wel zo netjes over als u het wel doet. Voor een compleet overzicht van alle wettelijke vereisten aan een factuur klikt u hier.

7. U moet de BTW op uw factuur overigens apart vermelden, U doet dit door de grondslag voor uw BTW te noemen alsmede het BTW tarief dat u hanteert. Ook het resultaat van deze som vermeldt u apart op de factuur.

De Factureringstermijn8. In de wet is er een maximale factureringstermijn opgenomen. Deze termijn hangt echter af van wanneer de levering of dienst verricht is. U moet uw levering of dienst vóór de 15e  dag na de maand waarin u geleverd of verricht heeft factureren. Dat wil zeggen de factuur moet dan zijn uitgereikt, oftewel aangekomen bij uw klant. Wanneer u dus in augustus een dienst of product geleverd hebt moet u deze uiterlijk 14 september facturen. Waar in augutus de geleverd is, is hievoor niet relevant.

Wees duidelijk!

9.Een factuur is een factuur en dat mag/moet duidelijk zijn. Vermeldt daarom expliciet op uw factuur dat het om een factuur gaat. Hierdoor zien klanten uw brief minder snel over het hoofd en zult u sneller betaald krijgen. Zet dus met grote letters het woord FACTUUR op uw factuur.

10. Door het gebruik van facturatie software gaat het maken van facturen nog veel eenvoudiger. Er zijn online vele mogelijkheden voor het vergelijken van facturatie software. Zowel voor kleine als grote ondernemers.

Succes met het maken van uw Facturen!


Mocht u een berichtje achter willen laten, zelf nog toevoegingen of op/aanmerkingen hebben, gebruik dan alstublieft onderstaand formulier.